Menedżer branży MLM

przez Katarzyna Wagner

1 grudnia 2010 uruchomiliśmy kolejną, trzecią już edycję prestiżowego konkursu PNSA, którą patronatem honorowym objął Minister Gospodarki, premier Waldemar Pawlak. Już zgłaszają się pierwsi kandydaci budujący swój biznes w marketingu sieciowym.

Przemawia Elżbieta Pełka
Przemawia Elżbieta Pełka

– Jestem pewna, że kiedy spotykaliśmy się po raz pierwszy wiosną 2008 roku, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wspaniałe narzędzie dla sektora sprzedaży w Polsce uda nam się wszystkim wypracować i to w tak trudnym okresie – powiedziała nam Elżbieta Pełka, prezes PNSA. – To, że rozszerza się grono osób i firm zaangażowanych w to przedsięwzięcie oznacza, że staliśmy się benchmarkiem dla branży w obszarze etyki i standardów w sprzedaży.

Jest mi również miło poinformować, że trzecia edycja PNSA została objęta patronatem honorowym Ministra Gospodarki, premiera Waldemara Pawlaka. Jego zdaniem na rosnące znaczenie naszego przedsięwzięcia ma wpływ misja i cele PNSA oraz wyniki dwóch pierwszych edycji – czyli kształtowanie, promowanie i wdrażanie najlepszych standardów w dziedzinie sprzedaży w Polsce.

Gala II edycji PNSA
Gala II edycji PNSA

Praca nad trzecią edycją PNSA jest ukończona pod względem merytorycznym, aczkolwiek muszę podkreślić, że cały czas trwają prace związane z rozwojem przedsięwzięcia. Rozszerzamy działania PNSA między innymi dzięki organizacjom stowarzyszającym rożne sektory, które widzą współpracę z nami jako silne wsparcie swoich aktywności, a dodatkowo dzięki nam mogą patrzeć szerzej i czerpać wiedzę z innych sektorów. Trzecia edycja PNSA jest już również obecna w social media – mówiła w siedzibie PKPP Lewiatan Elżbieta Pełka.

Maciej Maciejewski reprezentował sektor DS/MLM (członek rady programowej i komisji sędziowskiej PNSA)
Maciej Maciejewski reprezentował sektor DS/MLM (członek rady programowej i komisji sędziowskiej PNSA)

Zgłoszenia do III edycji PNSA zostaną zamknięte 15 kwietnia 2011 roku. Rejestracja, podczas której dla każdego kandydata tworzone jest konto użytkownika pozwalające na dostęp do formularzy zgłoszeniowych, jest możliwa na www.pnsa.pl. Każda z osób, ubiegająca się o statuetkę PNSA w danej kategorii, otrzymuje dostęp do Formularzy Zgłoszeniowych w 9 kategoriach, o których więcej informacji uzyskać można na stronie www.brief.pl.

Ekipa z Akuny
Ekipa z Akuny

Udział w konkursie mogą wziąć poszczególni pracownicy działów sprzedaży, dyrektorzy, zespoły oraz trenerzy, którzy zajmują się tematyką związana ze sprzedażą w swojej codziennej pracy, niezależnie od branży i wielkości firmy, w której pracują. W tym roku uczestnicy będą rywalizować w 9 kategoriach: Menedżer Sprzedaży Roku, Zespół Sprzedaży Roku, Trener Sprzedaży Roku, Sprzedawca Roku, Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży, Sprzedawca Roku – Sprzedaż Bezpośrednia, Menedżer ds. obsługi klienta, Menedżer branży MLM oraz Lider samorządowy.

Przemawia dr Chahid Fourali
Przemawia dr Chahid Fourali

O przyszłości sprzedaży, emocjach podczas Gali PNSA i najważniejszych chwilach w karierze sprzedażowej z Grzegorzem Wińczykiem, przedstawicielem regionalnym Robert Bosch Sp. z o.o., wyróżnionym w konkursie Polish National Sales Awards rozmawia Kamil Broszko z magazynu „Brief”.

Kamil Broszko: Czy uważa pan, że sprzedawca to zawód z przyszłością?

Grzegorz Wińczyk: Sądzę, że dobry handlowiec zawsze będzie ceniony i potrzebny. W związku z rozwojem wielu dziedzin gospodarki, usług, cały czas istnieje potrzeba skutecznego i profesjonalnego zaoferowania tych dóbr klientowi. W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej. Można obecnie robić zakupy nie wychodząc z domu. Jednak należy pamiętać o tym, iż klient jest zmienny, podatny często na poszukiwanie ,,ceny’’, ale w handlu nie zawsze liczy się tylko cena. Klient potrzebuje również profesjonalnej porady. Jeżeli strategią firmy jest długofalowa i skuteczna współpraca z partnerami, to bez zaoferowania wartości dodanej, jak choćby skuteczny i wiarygodny handlowiec, nie ma gwarancji na stabilny i przewidywalny rozwój.

KB: Czy pana zdaniem lepsza dla firmy jest współpraca między sprzedawcami czy rywalizacja?

GW: Jestem zdecydowanie zwolennikiem konstruktywnej współpracy, rywalizacja w jakimś zakresie zadań dodaje z pewnością pikanterii, ale jeżeli zaczyna być niezdrowa, spalająca handlowców, to niczego dobrego nie przyniesie. Dla mnie ważna jest długofalowa świadomość celów zespołu oraz moich indywidualnych. Mam taki charakter, że umiem motywować i dyscyplinować się samodzielnie, dzięki temu udaje mi się odnosić sukcesy w jednej firmie i to przez prawie 20 lat.

KB: Co pana zdaniem powinno się robić (i kto powinien to robić), żeby poprawić społeczne postrzeganie zawodu sprzedawcy?

GW: Moim zdaniem jest to proces długofalowy. Przede wszystkim o społeczny wizerunek sprzedawcy powinni dbać sami sprzedawcy. Oczywiście bez wsparcia firm ich zatrudniających nie można tego wizerunku umacniać. Sprzedawca powinien być postrzegany jako profesjonalista, właściwa osoba na właściwym miejscu. Dlatego ważna jest odpowiednia selekcja, doskonalenie tych osób. Jeżeli do tego dołożymy takie inicjatywy, jak choćby realizowane przez PNSA, to wierzę w rozwój tego zawodu i jego dobrego wizerunku.

KB: Jak pan się czuł podczas Gali PNSA, co myślał, występując wobec setek sprzedawców, przedstawicieli biznesu i odbierając nagrodę?

GW: Z całą pewnością był to kolejny ważny etap w mojej pracy zawodowej. Otrzymanie nagrody PNSA było uwieńczeniem wielu lat pracy w handlu. Gdy pojawiłem się na podium towarzyszył mi spory dreszczyk emocji. Uświadomiłem sobie, iż w rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele wielu znanych na rynku firm i dotarło wówczas do mnie, jak cenna jest to nagroda.

KB: Proszę wymienić dwie, trzy najbardziej pozytywne, satysfakcjonujące sytuacje, jakie spotkały pana w ramach kariery zawodowej?

GW: Przyznam, że takich chwil było wiele. Przede wszystkim cieszy mnie uznanie z jakim spotykam się ze strony partnerów biznesowych. Pracuję z nimi przez prawie 20 lat więc nie może być mowy o fałszywych ocenach. Poza tym spotkało mnie także wiele wyróżnień w pracy, jak choćby trzykrotny udział w europejskich (Rzym, Lizbona, Wiedeń) spotkaniach najlepszych sprzedawców firmy, w której działam. Były to bardzo cenne spotkania tym bardziej, iż miała okazję uczestniczyć w nich również moja żona, która wspiera mnie w trudnych chwilach. Podczas tych spotkań mogliśmy wspólnie celebrować osiągnięte przeze mnie sukcesy.

Zaczyna się przedstawianie kandydatów z kategorii MLM
Zaczyna się przedstawianie kandydatów z kategorii MLM

PNSA – Polish National Sales Awards jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w kraju, którego zadaniem jest integracja społeczności sprzedawców w Polsce oraz promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. Głównymi pomysłodawcami stworzenia platformy PNSA w Polsce są Elżbieta Pełka, właściciel agencji reklamowej Elżbieta Pełka Creative Services, dr Chahid Fourali, wieloletni szef Marketing & Sales Standards Setting Body oraz Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzedaży „Brief”.

MLM górą!!!
MLM górą!!!

Inspiracją dla polskiej edycji stał się konkurs NSA, odbywający się w każdego roku w lutym, w Wielkiej Brytanii, gdzie zyskał miano „Oskarów Sprzedaży”. Dzięki możliwości korzystania z doświadczeń konkursu brytyjskiego, Polish National Sales Awards staje się na polskim rynku konkursem, który oprócz wskazywania na liderów w poszczególnych kategoriach, wyznacza standardy sprzedaży w oparciu o najlepsze praktyki. Korzyści, jakie daje udział w Konkursie Profesjonalnych Sprzedawców, to przede wszystkim prestiż uczestnictwa w pierwszym w Polsce tego typu przedsięwzięciu, które dotyczy sprzedaży w różnych jej aspektach. To także możliwość wykazania się przed pracodawcą pomysłami, wymiany doświadczeń i pokazania się wśród przedstawicieli działów sprzedaży różnych branż. Udział w konkursie pozwala Kandydatom na zdobycie dodatkowego „świadectwa”, potwierdzającego profesjonalizm i wysoki poziom kwalifikacji w dziedzinie sprzedaży, które zdobywa na tle innych uczestników reprezentujących różne branże.

Wszyscy zwycięzcy zeszłorocznej, II edycji PNSA
Wszyscy zwycięzcy zeszłorocznej, II edycji PNSA

Fan Page konkursu PNSA znajduje się w tym miejscu.

(Foto: Maciej Maciejewski)

Mogą Cię również zainteresować