Otwarcie Amway Business Centre Europe

przez Piotr Hoffmann

7 października 2010 roku w podkrakowskim Zabierzowie wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu nowej placówki – Amway Business Centre Europe. Celem jej powstania jest zwiększenie efektywności działań firmy poprzez integrację i konsolidację części usług tego koncernu MLM w jednym miejscu.

ee

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Mark Berderwieden, senior vice president managing director w Amway Europe, a asystowali mu: Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego oraz Aaron Daviet, konsul Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Centrum usytuowane zostało na terenie zabierzowskiego Kraków Business. Jak zapowiedział Przemysław Siuda, dyrektor Amway Business Centre Europe, placówka wkrótce będzie zatrudniać ok. 200 pracowników, którzy zajmą się dostarczaniem usług finansowych, IT, marketingowych i administracyjnych 25 rynkom firmy Amway w Europie. Przenoszenie części operacji z poszczególnych krajów pod jeden dach trwać będzie jeszcze do końca 2011 roku.

– Kraków jest świetnym miejscem do inwestowania. Wybraliśmy to miasto spośród 30 lokalizacji, rozważanych w innych częściach Europy – powiedział podczas otwarcia Mark Beiderwieden. – Do najważniejszych zalet tej lokalizacji należą m.in. nowoczesna infrastruktura, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, zarówno w sensie lokalnym, jak i w sensie międzynarodowym, władających wieloma językami obcymi, lokalizacja umożliwiająca rozwój w kręgach biznesowych i społecznych. Centrum to kolejny ważny krok w rozwoju Amway. Jego celem jest zwiększenie wydajności pracy na wszystkich rynkach, ale również wsparcie naszych przedsiębiorców odpowiedzialnych za sprzedaż – mówił.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski powitał firmę i jej projekt w swoim regionie mówiąc: – Z ogromną nadzieją witam kolejnego inwestora na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z małopolskimi przedsiębiorcami od lat są moimi priorytetami. Cieszę się, że Państwa firma wybrała Małopolskę na swoją siedzibę, tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy. Wierzę, że dzięki wspólnym przedsięwzięciom nasze województwo stanie się nowoczesnym regionem, który umiejętnie wykorzystuje potencjał swoich mieszkańców. Życzę odwagi w działaniu oraz samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Marszałek województwa małopolskiego – Marek Nawara, przekazał na ręce Dariusza Kowalczyka, dyrektora departamentu gospodarki i społeczeństwa informacyjnego urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego list, w którym wyraził swoje zadowolenie z nowej inwestycji w regionie: „Nowa inwestycja firmy Amway cieszy mnie osobiście z kilku powodów. Po pierwsze, cieszę się z nowych miejsc pracy, które pojawią się w Małopolsce. Cieszę się też z tego, że wybór Małopolski potwierdza nasze aspiracje do miana Europejskiego Regionu Wiedzy. Wiem, że jedną z najważniejszych przesłanek wyboru naszego województwa był poziom edukacji w dziedzinach IT, marketingu, finansów i języków obcych.” – napisał marszałek w odczytanym liście.

Ciekawostką jest, że centrum przystąpiło do programu certyfikacji „Zielone Biuro”. O certyfikat przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, mogą ubiegać się instytucje realizujące strategię zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. „Zielone Biuro” wyróżnia się m.in. zrównoważonym zarządzaniem energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami, uregulowaną gospodarką odpadami, proekologicznym sposobem zarządzania papierem, przyjaznym środowiskiem pracy (BHP), polityką zakupów uwzględniającą wymogi środowiska oraz edukacją ekologiczną pracowników i klientów.

W końcowej części swojego przemówienia, Mark Beiderwieden obiecał Elżbiecie Burtan, pełniącej funkcję wójta gminy Zabierzów, przekazanie funduszy oraz wolontarystyczne zaangażowanie pracowników Amway Business Centre Europe w budowę placu zabaw dla zabierzowskich dzieci. Zobowiązanie to jest częścią globalnej kampanii na rzecz dzieci Amway ONE BY ONE, w ramach której na finansowanie projektów wspierających rozwój dzieci przekazano już ponad 112 milionów dolarów w ciągu 6 ostatnich lat.

Foto: Maciej Maciejewski.

Mogą Cię również zainteresować