Pierwsza taka marka MLM na świecie

225 odsłony

Portal Inwestycje.pl opublikował wczoraj ciekawy artykuł o polskim, pierwszym na świecie przedsięwzięciu biznesowym, wykorzystującym system marketingu sieciowego w branży usług zwrotu podatku za pracę za granicą.


Chodzi o projekt Multi-Tax, który wprowadziła nie dawno na rynek firma Euro-Tax.pl SA. Publikacja mówi o tym, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na posiedzeniu 23 maja 2011 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu 2,95 mln PLN z ubiegłorocznego zysku na dywidendę. Już drugi rok z rzędu Spółka dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W zeszłym roku wypłaciła 0,21 PLN dywidendy za jedną akcję. W tym roku będzie to 0,59 PLN na jednostkę, czyli o ponad 180% więcej niż w roku ubiegłym.

Na portalu czytamy: „W maju w ramach Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. ruszył innowacyjny projekt Multi-Tax.com. Jest to pierwsza na świecie marka wykorzystującą marketing sieciowy w branży usług zwrotu podatku za pracę za granicą. Dzięki poleceniom zadowolonych klientów możliwe będzie pozyskanie jeszcze większej ich liczby. Zastosowanie marketingu sieciowego jest w tym przypadku ważne, ponieważ świadomość możliwości odzyskania przez emigrantów nadpłaconego podatku jest nadal niska. Większość emigrantów nie zwracała się jeszcze o zwrot należnych im nadpłaconych podatków” – powiedział Andrzej Jasieniecki, wiceprezes Euro-Tax.pl SA.

Z całą publikacją można się zapoznać w tym miejscu.

Mogą Cię również zainteresować