Przezorny (turysta) zawsze ubezpieczony

przez Marta Dobrzańska
432 odsłony

Przed nami sezon wakacyjny. Wiele osób zapewne zaplanowało już wyjazdy w mniej lub bardziej odległe miejsca. Nie każdy jednak przygotowując się do urlopu myśli o kupnie ubezpieczenia turystycznego, które chroni przed ewentualnymi stratami finansowymi związanymi z nieprzewidzianymi sytuacjami.

Rynek ubezpieczeń oferuje w dzisiejszych czasach polisy turystyczne o bardzo szerokim zakresie. Jedne zabezpieczają samochód na czas podróży, inne przydatne są w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu. Od niedawna dostępne są również ubezpieczenia od nieprzewidzianych nieszczęść uniemożliwiających wyjazd na wakacyjny wypoczynek.


Najbardziej podstawowym i najważniejszym ubezpieczeniem podczas wakacyjnych podróży jest jednak ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Nagły wypadek czy choroba mogą przydarzyć się przecież wszędzie i każdemu, bez względu na obecny stan zdrowia. Może się wówczas okazać, że podczas wyjazdu konieczna będzie interwencja lekarza a nawet pobyt w szpitalu. Problem właściwie nie istnieje, jeżeli zdarzenie będzie miało miejsce na terenie Polski, ponieważ większość z nas jest ubezpieczona i w całym kraju mamy możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Z pomocy lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia możemy również korzystać w państwach Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku w wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że takie ubezpieczenie obowiązuje tylko i wyłącznie w placówkach publicznych oraz że nie są z niego pokrywane koszty transportu do szpitala i koszty zakupu niezbędnych środków opatrunkowych i lekarstw. Ponadto, w przypadku potrzeby skorzystania z opieki medycznej, musimy najpierw zainwestować własne środki na leczenie. Dopiero po powrocie do Polski są nam one refundowane i tylko do wysokości 70% kwoty poniesionych wydatków. Dlatego, pomimo posiadania standardowego ubezpieczenia i otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, warto przed podróżą pomyśleć o kupnie dodatkowej polisy, dzięki której w razie nagłego wypadku przysługują nam wszelkie prawa skorzystania z bezpłatnej pomocy również w placówkach prywatnych.

Jest to dobry pomysł, zwłaszcza, że cena takiego ubezpieczenia przy tygodniowym wyjeździe do krajów Unii Europejskiej nie przekracza kilkudziesięciu złotych a może ono pokryć koszty leczenia nawet na kwotę 40 000 zł.

Zakup ubezpieczenia kosztów leczenia jest niezbędny, gdy wyjeżdżamy na wakacje poza Unię Europejską. Jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia, wówczas koszty leczenia czy hospitalizacji musimy w całości pokryć z własnej kieszeni. Może to spowodować poważne nadwyrężenie każdego domowego budżetu. Nawet najmniejsza pomoc lekarska jest bowiem bardzo droga. Przykładowo może się okazać, że za założenie zwykłego opatrunku gipsowego nieubezpieczony turysta zapłaci ponad 2 tys. złotych.

Obecnie biura podróży organizujące wyjazdy zagraniczne mają obowiązek ubezpieczać swoich klientów, dlatego w cenę każdej wycieczki wkalkulowane jest podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia. Jeżeli natomiast wyjazd organizujemy na własną rękę, o polisę ubezpieczeniową musimy zatroszczyć się sami. W obu przypadkach przy zakupie ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, zakres ochrony oraz wyłączenia, w których zdefiniowane są zdarzenia nie podlegające ubezpieczeniu (np. szkody powstałe w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, leczenie dolegliwości wynikających z chorób przewlekłych).

Wiele agencji ubezpieczeniowych wraz z polisą KL oferuje pakiet assistance, w skład którego wchodzi szereg udogodnień łagodzących skutki nieprzewidzianych zdarzeń zaistniałych w czasie pobytu za granicą. W ramach ubezpieczenia organizowana jest nie tylko pomoc medyczna wraz z transportem medycznym, ale również pokrywane są koszty wcześniejszego powrotu do kraju w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania (zdarzeniem takim może być np. wypadek lub śmierć bliskiej osoby, pożar mieszkania). Niektórzy ubezpieczyciele w ramach usługi oferują również pomoc prawną w razie, gdyby ubezpieczony w trakcie podróży zagranicznej wszedł w konflikt z prawem a także pomoc w przypadku utraty dokumentów, kart kredytowych, biletów lotniczych np. w wyniku kradzieży lub ich zgubienia.

Bardzo przydatnym ubezpieczeniem turystycznym jest również ubezpieczenie bagażu. Dzięki niemu, w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu na skutek wyszczególnionych w umowie zdarzeń losowych, ubezpieczonemu wypłacane jest odszkodowanie. Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają ponadto zakup najpotrzebniejszych przedmiotów osobistych, jeżeli nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu bagażu lub pokrywają koszty wysyłki bagażu do miejsca pobytu ubezpieczonego. Oprócz typowego bagażu, ubezpieczeniem można także objąć przewożony sprzęt sportowy czy fotograficzny. Ochronie nie podlegają natomiast pieniądze w gotówce lub innej formie, biżuteria, dzieła sztuki, a często również sprzęt komputerowy.

Wykupując ubezpieczenie bagażu, podobnie jak w przypadku każdej polisy, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Te oferowane w ramach pakietów podróżnych z reguły są zbyt niskie, by pokryć rzeczywiste straty (suma ubezpieczenia najczęściej nie przekracza kwoty 5 000 zł). Dlatego dobrze jest wybrać takie ubezpieczenie, które pozwala na określenie sumy w zależności od wartości przedmiotów znajdujących się w bagażu. Bardzo istotną kwestią jest również to, czy ubezpieczenie ma wartość rzeczywistą czy odtworzeniową. W przypadku pierwszej z nich, kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o stopnień amortyzacji, co oznacza zaniżenie wartości utraconych przedmiotów. Ubezpieczenie takie praktycznie uniemożliwia odtworzenie stanu posiadania sprzed zdarzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bardziej korzystne jest więc ubezpieczenie na wartość nową czyli odtworzeniową, które gwarantuje wypłacenie kwoty pokrywającej koszt zakupu utraconych przedmiotów. Warto także przyjrzeć się liście zdarzeń, które kwalifikują się do wypłaty odszkodowania. W wielu przypadkach lista ta jest mocno ograniczona i sprowadza się do wypadków, w których utrata lub zniszczenie przewożonych przedmiotów jest raczej niemożliwa.

Nowością wśród ubezpieczeń wakacyjnych oferowanych przez biura podróży przy zakupie wycieczek są polisy od rezygnacji z wyjazdu. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających wyjazd, klient biura, który wykupił takie ubezpieczenie, może w każdej chwili wycofać się z wyjazdu. W zależności od, tego, na ile dni przed rozpoczęciem turnusu klient odstąpił od umowy, zwracana jest mu odpowiednia część kwoty wpłaconej w biurze podróży. W przypadku, kiedy do wyjazdu pozostało minimum 30 dni, klient otrzymuje całą zainwestowaną kwotę, na 2 dni przed odlotem biuro potrąca natomiast 40% wartości wycieczki. Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu zależy od ceny wycieczki i wynosi z reguły od 100-200 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o ubezpieczeniach, jakie powinniśmy wykupić udając się w podróż własnym autem. W tym przypadku konieczne jest ubezpieczenie samochodu na czas wyjazdu, bowiem podobnie jak uczestnikowi wycieczki choroba czy wypadek może przydarzyć się wszędzie, tak i samochody psują się i miewają stłuczki nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. W większości krajów europejskich wystarczającym zabezpieczeniem przed odpowiedzialnością kierowcy w razie spowodowania wypadku jest ubezpieczenie OC wykupione w Polsce. Jeżeli więc za granicą wyrządzimy szkodę innemu uczestnikowi ruchu, nasz ubezpieczyciel pokryje koszty związane z naprawą tych szkód. Wybierając się jednak w takie kraje jak: Ukraina, Rosja, Białoruś, Turcja, Albania, Andora, Serbia czy też Maroko, polskie ubezpieczenie okaże się niewystarczające. Niezbędne jest w tym przypadku posiadanie Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, zwanego Zieloną Kartą. Dokument ten stanowi dowód, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) a nabyć go można u swojego ubezpieczyciela. Dodatkowym zabezpieczeniem, które w czasie podróży chroni kierowcę przed ponoszeniem kosztów w przypadku awarii, kradzieży samochodu lub wypadku jest ubezpieczenie assistance. W ramach usługi zakłady ubezpieczeniowe oferują m.in.: holowanie pojazdu do najbliższego serwisu, pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów a także zapewniają nocleg dla kierowcy i pasażerów w przypadku, gdy naprawa samochodu nie może odbyć się w dniu wystąpienia awarii.

Planując budżet na wakacyjne wyjazdy, które i tak z reguły znacznie obciążają domowe finanse, niewiele osób myśli o przeznaczeniu środków na dodatkowe ubezpieczenia. Warto jednak zastanowić się, czy nie lepiej jest dołożyć do kosztów wycieczki 100 czy nawet 200 zł ale w zamian za to beztrosko spędzić urlop nie obawiając się o to, że w razie nagłego nieszczęśliwego zdarzenia poniesione koszty będą niewspółmiernie wyższe.

Autorka tekstu jest analitykiem iFIN24

Mogą Cię również zainteresować