Ruszyła III edycja konkursu PNSA

przez Marek Wyrzychowski
516 odsłony

1 grudnia 2010 r. byliśmy w siedzibie PKPP Lewiatan, gdzie prezes Elżbieta Pełka zainaugurowała III edycję prestiżowego konkursu Polish National Sales Awards. Tym samym wszyscy zainteresowani menedżerowie mogą już składać swoje aplikacje do kategorii „Menedżer branży MLM”.

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Zarząd i rada programowa Polish National Sales Awards, ubiegłoroczni laureaci, przedstawiciele mediów i sympatycy konkursu zebrali się w celu zainaugurowania trzeciej już edycji pierwszego polskiego konkursu dla profesjonalnych sprzedawców. Konferencję otworzyła prezes PNSA Elżbieta Pełka. Ogłosiła objęcie patronatu nad konkursem przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Nakreśliła również podstawowe cele związane z tegoroczną edycją i omówiła jej strategiczne hasła, którymi przez cały rok 2011 będą: komunikacja wiedzy, integracja sprzedawców, podnoszenie standardów etycznych i profesjonalnych.

Elżbieta Pełka - prezes PNSA
Elżbieta Pełka – prezes PNSA

Jedną z nowości przedsięwzięcia są comiesięczne szkolenia w zakresie etyki sprzedaży organizowane przez PNSA. – Sprzedaż jest cennym narzędziem wspierającym rozwój gospodarki danego kraju, zaś etyczna i profesjonalna sprzedaż – jednym z wyznaczników dojrzałości rynku – mówiła Pełka.

Prof. dr hab. Andrzej J. Blikle - członek kapituły nagrody
Prof. dr hab. Andrzej J. Blikle – członek kapituły nagrody

Działalność misyjna Polish National Sales Awards znajduje doskonałe odzwierciedlenie w kryteriach konkursu dla najlepszych sprzedawców. Już po raz trzeci wyłonieni zostaną najbardziej profesjonalni wśród profesjonalnych, najbardziej etyczni, innowacyjni i najskuteczniejsi pracownicy działów handlowych i wspomagających sprzedaż. W tegorocznej edycji uczestnicy będą rywalizować w 9 kategoriach: Menedżer Sprzedaży Roku, Zespół Sprzedaży Roku, Trener Sprzedaży Roku, Sprzedawca Roku, Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży, Sprzedawca Roku –Sprzedaż Bezpośrednia, Menedżer ds. obsługi klienta i Menedżer branży MLM. Ostatnia kategoria, Lider samorządowy, dedykowana jest pracownikom struktur samorządowych, którzy w pracy ze społecznością lokalną wdrażają innowacje lub wysoce skutecznie pozyskują fundusze unijne.

Podczas konferencji PNSA oficjalnie zainaugurowała swoją działalność w sieciach społecznościowych, konkretnie na portalach Facebook i LinkedIn. Wymienione portale posłużą w szerzeniu informacji konkursowych, idei standardów sprzedaży oraz ponadbranżowej integracji przedstawicieli zawodu „sprzedawca”.

Mogą Cię również zainteresować