Souvre ze Złotym Certyfikatem Jakości Biznesu Fair Play

przez Katarzyna Wagner
1682 odsłony

Nie nadążamy. Dopiero co informowaliśmy o przyznaniu firmie Souvre Internationale prestiżowej nagrody e-Gazela Biznesu, a spółka już kasuje kolejną. W dodatku Złoty Certyfikat Jakości Biznesu Fair Play ten polski network marketing otrzymał trzeci raz z rzędu!

Waldemar SmolińskiWaldemar Smoliński

Firma Souvre Internationale trzeci raz z rzędu otrzymała nagrodę Przedsiębiorstwo FAIR PLAY co potwierdza rzetelność i dbałość spółki o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania tego programu dziedzinach. Złoty Certyfikat Jakości Biznesu Fair Play 2019 odebrał prezes firmy – Waldemar Smoliński.

Przyznając wyróżnienie kapituła konkursu doceniła mocne strony spółki Souvre, sugerując się m.in. stworzeniem swoim partnerom warunków sprzyjających zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu. Ponadto doceniono fakt, że jest wrażliwa na potrzeby środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych, terminowo wywiązuje się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, postępuje rzetelnie wobec odbiorców, potrafi usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających klientów. Gratulujemy!

Ideą programu FAIR PLAY jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 roku przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 roku i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 roku program „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie.

Celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie. Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mogą Cię również zainteresować