Stwórz markę osobistą. Korzystaj z najskuteczniejszej dźwigni swojego sukcesu

przez Konrad Wilk
972 odsłony

Każdy przedsiębiorca zajmuje się budowaniem własnej marki osobistej. To dobrze zważywszy na fakt, że to właśnie marka osobista przedsiębiorcy może być najistotniejszym czynnikiem sukcesu jego i zarządzanej przez niego firmy.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Niestety, zdecydowana większość ludzi biznesu buduje swoją markę nieświadomie. Pozostawienie tego procesu samemu sobie sprawia, że nie masz wpływu na to, dokąd Cię zaprowadzi i jaki przyniesie efekt.

Świadomość rodzi sukces

Jeśli chcesz, aby Twoja marka osobista przynosiła pożądane korzyści Tobie i Twojej firmie MLM musisz poznać zasady jej kreowania, a następnie podjąć się wprowadzenia ich w życie. Od kilku lat specjalizuję się we wspieraniu przedsiębiorców w budowaniu świadomej, autentycznej marki osobistej. W kolejnych artykułach omówię ten złożony proces w rozbiciu na kolejne etapy. Zacznijmy jednak od tego, czym jest i jakie korzyści może przynieść. Wiedza na ten temat wśród ludzi reprezentujących biznes nie jest zbyt duża, co więcej funkcjonuje wiele mitów i błędnych przekonań. Wyjaśnienie, doprecyzowanie i usystematyzowanie procesu, pozwoli Ci zrozumieć i odnieść się do zagadnienia, które ma tak duże znaczenie dla Twojego powodzenia w biznesie.

Co to jest marka osobista?

Marka to coś jasnego, klarownego, wiadomego, mocnego, wyróżniającego się w oczach innych. Marka osobista mówi o tym, kim jesteś, jakie masz wartości, w czym się specjalizujesz, czym się wyróżniasz. Oto dlaczego tak ważne jest pozostać sobą, w zgodzie ze sobą, gdy tworzysz swoją markę. Ludzie mogą najwyżej chcieć pracować z Tobą, kupować od Ciebie, wierzyć Tobie, a nie jakiemuś wymyślonemu tworowi, nawet, gdy ten wymysł wydaje się być bardziej atrakcyjny od Ciebie. Marka osobista jest obietnicą. Co obiecuje Twoja marka? Obiecuje konkret i stałość. Taka sama usługa, taka sama jakość, ta sama troska i wartość dla klienta z Twojej strony. Marka osobista tworzy oczekiwania w umysłach odbiorców i dopóki będą one spełniane, dopóty będzie ona silna. Rób wszystko, by spełniać tę obietnicę. Świadoma marka osobista daje Ci możliwość przejmowania kontroli nad tym, czego zdaniem większości ludzi biznesu nie można kontrolować. Przejmij kontrolę nad tym, jak jesteś postrzegany, z czym Cię kojarzą, jakie emocje pojawiają się w innych na Twój temat zanim zdążą Cię bliżej poznać. Spraw, by chcieli Cię bliżej poznać, mieć z Tobą kontakt, budować z Tobą relacje, współpracować z Tobą, kupować od Ciebie.

Konrad WilkKonrad Wilk

Dlaczego marka osobista?

Są trzy główne przyczyny, dla których potrzebujesz świadomie budować markę osobistą, jeśli chcesz osiągać ponadprzeciętne wyniki. Po pierwsze, dzięki świadomie zbudowanej marce będziesz mógł wyróżnić się z tłumu innych, działających w Twojej branży. Pokażesz w ten sposób klientom, na których Ci zależy, że jesteś inny niż inni i że masz właśnie to, czego oni potrzebują. Jeśli pozwolisz sobie na to, by świadomie, w zgodzie z sobą i z zasadami sztuki określić własną specjalizację, uchronisz się przed koniecznością czasochłonnego, kosztownego, frustrującego poszukiwania klientów. W tym czasie będziesz mógł się skoncentrować na budowaniu relacji z tymi, na których Ci zależy, z którymi chcesz robić interesy, którzy wiedzą, że potrzebują właśnie Ciebie i tego, co im oferujesz.

ReklamaReklama

Po drugie zadbaj o to, by Twoi klienci dostrzegli, ze jesteś taki, jak oni. Ludzie lubią robić interesy, kupować od ludzi, którzy są do nich podobni. Chodzi o to, by mogli Cię poznać takiego, jaki jesteś. Nie staraj się tworzyć wyobrażenia o sobie, które nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo to jest najlepsza strategia porażki. Definiuj swoją grupę docelową w oparciu o to, jaki sam jesteś, z kim lubisz przebywać, jaki rodzaj ludzi Ci najbardziej odpowiada. Dzięki temu łatwo będzie Ci uzyskiwać spójność na poziomie relacji z nimi w oparciu o własne mocne strony, przekonania i wartości.

Po trzecie, co wynika z dwóch pierwszych, zadbaj o to, by klient pojawił się u Twoich drzwi. Doprecyzuj swoją specjalizację, określ grupę docelową i zidentyfikuj wśród uczestników grupy docelowej tak zwanych idealnych klientów. Do nich się zwracaj z wykorzystaniem najbardziej adekwatnych i efektywnych kanałów komunikacji, w związku z nimi i własną specyfiką twórz identyfikację siebie i swojej firmy. Pamiętaj, że w marce osobistej znaczenie ma wszystko co i jak robisz: czym jeździsz, gdzie mieszkasz, w co się ubierasz, gdzie jadasz, jak rozmawiasz, z kim przestajesz, co czytasz, jak i gdzie spędzasz wolny czas. To kim jesteś musi odzwierciedlać komunikat, jaki na swój temat stworzyłeś. Dlatego właśnie tak istotnym czynnikiem budowania świadomej marki osobistej jest kwestia Twojej autentyczności.

Twoja marka jest twarzą Twojej firmy

Twoja marka osobista wpływa bezpośrednio na wartość i atrakcyjność Twojej organizacji niezależnie od tego, czy jest ona duża, średnia, mała, czy jest to samodzielna działalność gospodarcza, czy jesteś specjalistą wykonującym zawód lekarza, prawnika, architekta, radcy prawnego, trenera rozwoju itp. Nabywcy, partnerzy biznesowi, kontrahenci odnoszą się do Twojej marki i na niej budują swoje wyobrażenie o firmie. Najsprawniej zbudowana marka firmy nie będzie w tej relacji miała znaczenia, jeśli marka właściciela okaże się od niej odstawać.

ReklamaReklama

Ludzie odnoszą się do ludzi, relacji jakie budują, postaw i wartości jakie reprezentują, poczucia bliskości, tego, jak czują się w ich towarzystwie. Autentyczność osoby lidera ma zawsze pierwszoplanowe znaczenie. Ludzie mają wmontowane czujniki, detektory fałszu. Możemy uważać, że znakomicie kreujemy wyobrażenie o sobie, ale na poziomie niewerbalnym inni wyczują, czy jest to zgodne z prawdą i na tym będą budować swój stosunek do osoby, a w konsekwencji do firmy. Kwestia marki osobistej dotyczy również pracowników mających kontakt z klientem, pracowników biura obsługi klienta, sprzedawców, przedstawicieli handlowych, managementu.

Działaj konsekwentnie i z pasją

Budując markę osobistą koncentruj się na najistotniejszych elementach powodzenia w biznesie ukierunkowujących na sukces do których należą: wizja, inspiracja, entuzjazm i konsekwencja. Jeśli inni poczują Twoje zaangażowanie, to będą chcieli współpracować, poszerzać działania w powiązaniu z Twoim biznesem, będą polecać Cię z przekonaniem innym. Mocne marki osobiste to takie, dla których nie ma większego rozdźwięku pomiędzy życiem osobistym, a życiem zawodowym. Mocne marki żyją tym co robią, pasjonują się tym, ekscytują się pracą, którą wykonują. Musisz pamiętać, że marka budowana jest na emocjach. Jakie emocje pojawiają się u ludzi na Twój temat, taka jest Twoja marka osobista i marka Twojej firmy. Klienci nie będą rozróżniać Ciebie w kontekście prywatnym od Ciebie w życiu zawodowym. Dla nich sprawa jest prosta: Ty jesteś Twoją firmą, Twoja firma to Ty. Tak będą widzieć Twoją firmę, jak widzą Ciebie, tak będą jej ufać, jak czują, że mogą zaufać Tobie. Zaufanie jest podstawowym elementem powodzenia w biznesie, a jednocześnie jednym z głównych efektów procesu budowania świadomej marki osobistej.

Sukces w sześciu krokach

W pracy z moimi klientami nad budowaniem świadomej marki osobistej opieram się o stworzony przeze mnie model, który nazwałem Strukturą Osobistego Sukcesu. Budowanie marki osobistej realizuję w oparciu o 6 etapów. Każdy z nich jest bardzo istotny i żadnego z nich nie warto pomijać jeśli chcesz cieszyć się w pełni z korzyści, jakie może przynieść:

  1. Skontaktuj się ze strukturą własnych przekonań i wartości.
  2. Uświadom sobie własną misję i wizję.
  3. Koncentruj się na specjalizacji, wyróżniku i grupie docelowej.
  4. Celnie sformułuj deklarację i obietnicę marki.
  5. Eksponuj się w oparciu o własną identyfikację i kanały komunikacji.
  6. Stworzoną markę wykorzystuj w działaniu, realizuj cele, osiągaj sukces.

W kolejnych numerach „Network Magazynu” będę omawiał poszczególne etapy budowania marki osobistej zwracając uwagę na ich maksymalnie praktyczny wymiar. Korzystając ze wskazówek zawartych w tych materiałach będziesz mógł wprowadzić siebie i swój biznes do miejsc, które dotąd wydawały Ci się niedostępne.

Zainwestuj w budowę swojej marki osobistej. Ty jesteś najbardziej wartościową, najbezpieczniejszą, najwyżej oprocentowaną, najcenniejszą i najtrafniejszą inwestycją swojego życia.*

Autor tekstu to certyfikowany przez MLC, GT i ICF, doświadczony coach, trener, mówca, inspirator, mentor. Specjalizuje się w kompleksowym wspieraniu przedsiębiorców w rozwoju biznesu poprzez pomoc w  identyfikacji, budowaniu i wprowadzaniu w życie świadomej marki osobistej w oparciu o autorski model zwany Strukturą Osobistego Sukcesu. Temat ten przybliża w książce „True You, marka „Ja”, czyli jak dojrzeć do siebie”*, która niebawem ukaże się w sprzedaży. Stale obecny w mediach, pisze artykuły, udziela wywiadów, bierze udział w seminariach, panelach dyskusyjnych, pełni rolę eksperta. 

Mogą Cię również zainteresować