Wizerunek nowoczesnego menedżera II

przez Anna Tomala
1221 odsłony

Zapraszam na drugi odcinek z tej serii. W pierwszym omówiliśmy zagadnienia związane z wizerunkiem zewnętrznym, co stanowi jeden z najważniejszych elementów składających się na wizerunek menedżera. Jest to pierwszy krok w kierunku budowania wizerunku w każdym poważnym biznesie, również w MLM.

Tym razem zajmę się merytoryką, czyli budowaniem wizerunku od wewnątrz. Tematem naszych rozważań będą następujące zagadnienia: cechy charakteru, jakie powinien posiadać nowoczesny menedżer, pojęcie duplikacji oraz etyka w biznesie.

Cechy lidera

Zaczniemy od zdefiniowania pojęcia „nowoczesnego menedżera”. Nowoczesny menedżer to jest lider, czyli osoba, która nas poprowadzi do sukcesu (korzystając z tłumaczenia angielskiego – lead, znaczy prowadzić). Jest to bardzo złożona definicja, gdyż możemy wskazać wielu liderów, którzy pociągnęli za sobą tłumy, a każdy z nich miał inne cechy i zasady postępowania. Dla wielu osób liderem może być przywódca duchowny, a dla innych np. gwiazda estrady lub polityk. Dobra wiadomość jest taka, że można wyróżnić zbiór kilku cech wspólnych, które decydują o sukcesie lidera. Istnieje prosty sposób, dzięki któremu można się przekonać, czy ktoś jest prawdziwym liderem, lub nie.

Kiedy lider wstaje i mówi do grupy ludzi „wstajemy”, to wszyscy wstają. Gdy nie jest on liderem, to ludzie pytają: „a po co?”, „a dlaczego?” itd.

Często zadajemy sobie pytanie, jakie cechy powinien posiadać nowoczesny menedżer (lider)? Oczywiście jest wiele takich cech: mądrość, przedsiębiorczość, inteligencja, pracowitość, uczciwość itd. Natomiast bardzo ważne jest wyselekcjonowanie tych najważniejszych, które decydują o sukcesie w pracy menedżera. Podczas szkoleń z wizerunku przeprowadzam ćwiczenie, w którym proszę uczestników o wypisanie najważniejszych cech, jakimi powinien się charakteryzować lider. Najczęściej wymieniane cechy charakteru to: wiarygodny (spójny), etyczny, charyzmatyczny oraz konsekwentny w działaniu. Moim zdaniem są to najważniejsze cechy, jakie predysponują menedżera do osiągnięcia sukcesu. Przede wszystkim lider powinien być wiarygodny (spójny) w działaniu, czyli musi robić to, co mówi. Prawdziwy lider nie może wymagać od swoich współpracowników punktualności, a jednocześnie samemu się spóźniać na spotkania. Pamiętajmy, że przyciągamy do siebie takich ludzi, jakimi sami jesteśmy. Wiarygodny lider to człowiek godny zaufania. Ktoś, do kogo możemy zwrócić się z problemami i na kogo możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Osoba, która zawsze wskaże nam rozwiązania i odpowiedni kierunek rozwoju. Wielu menedżerów zapomina o tym, że ludzie są bardzo wrażliwi i natychmiast wyczuwają, czy ktoś jest spójny w działaniu, czy nie. Dlatego tak wielu kierowników nigdy nie zostanie liderami. Bo nie są wiarygodni.

Charyzma i konsekwencja

Kolejna ważna cecha to charyzma. Tutaj stoimy przed kolejnym wyzwaniem, czyli zdefiniowaniem co to jest charyzma? Są to cechy osobowości, dzięki którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich. Mówiąc inaczej jest to człowiek, który potrafi zapalić do działania, który emanuje siłą i empatią. Często spotykam się z opinią, że charyzmę się ma albo nie, podobnie jak popularne jest stwierdzenie, że charyzmatycznym mówcą trzeba się urodzić. Jest to nie prawda. Można stać się charyzmatycznym liderem, tylko niektórym zajmuje to mniej, a innym więcej czasu. Jak tego dokonać? Możemy w tym miejscu zadać sobie pytanie „kto dla nas jest charyzmatyczny?”, a następnie określić cechy, jakimi się charakteryzuje i naśladować jego zachowanie.

Kolejna ważna rzecz to konsekwencja w działaniu lidera. Jedną z najważniejszych rzeczy, które decydują o sukcesie jest cierpliwość i wytrwałość w działaniu. Nie możemy się zrażać przy pierwszych niepowodzeniach, musimy wytrwale dążyć do wytyczonych celów. Zastanówmy się, czy osoby przez nas podziwiane, które chcemy naśladować, właśnie te cechy mają u siebie najbardziej rozwinięte? Czy większość z nas nie podziwia najbardziej osób, które nie poddały się w chwili załamania, kryzysu, które po raz kolejny podniosły się po porażce? Jest takie znane powiedzenie, że jak ktoś chociaż raz nie zbankrutuje, to nie jest biznesmenem. Najważniejsze jest, żeby nauczyć się wyciągać wnioski z każdej porażki i przekuwać je w sukces.

Etyka

Ostatnią z cech charakteryzujących nowoczesnego menedżera, którą chciałabym omówić, jest etyka, czyli moralność. Etyka to ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku. W artykule zajmę się głównie etyką w biznesie. Niestety, w Polsce ciągle ten temat jest zaniedbywany, tzn. nie dostrzegamy, że etyczne postępowanie oraz budowanie pozytywnego wizerunku ma wpływ na wytworzenie zysku w firmie czyli sukces. Niestety, ciągle w naszym społeczeństwie przedsiębiorcy prywatni są źle postrzegani i powszechna jest opinia, że pierwszy milion trzeba ukraść. W dużym stopniu, jest to związane z naszymi kulturowymi korzeniami, czyli długoletnim systemem socjalistycznym, w którym wszystko co prywatne było namaszczone złem.

Niewiele firm posiada wewnętrzny kodeks etyczny, który określa system wartości, jakim powinny kierować się osoby w danej organizacji (wiele firm miało takie kodeksy przed II wojną światową).

Aby nasza firma (biznes) mogła się rozwijać i rosnąć w siłę, musimy przestrzegać wcześniej określonych zasad moralnych i wartości, które określają właściwe zachowanie w biznesie. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych rzeczy w pracy i bardzo dużą uwagę przykładam do etycznego zachowania moich współpracowników, czy firmy z którą współpracuję. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jasno określić normy i zasady etyczne swojego działania.

Autorka tekstu ukończyła handel zagraniczny na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie potencjałem pracowników w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła na stanowiskach kierowniczych z zakresu zarządzania ludźmi, pracy zespołowej oraz organizacji. Jest trenerem rozwoju osobistego, prowadzi m.in. szkolenia z autoprezentacji, kreacji wizerunku i technik sprzedaży. Interesuje się psychologią, a w szczególności tematyką empatii. Pasjonuje się podróżami i archeologią. Prowadzi bloga www.annatomala.pl


Publikacja jest fragmentem artykułu z numeru 22 „Network Magazynu”, który można kupić w Lider Sklepie.

Mogą Cię również zainteresować