Wzrośnie rynek ubezpieczeń majątkowych

przez Tomasz Głowacki, źródło: PAP
348 odsłony

W przeciągu 4 lat wartość polskiego rynku ubezpieczeń majątkowych sięgnie 37,8 mld zł i przewyższy wartość rynku polis na życie, która wyniesie 36,6 mld zł – informuje brytyjska firma analityczna Business Monitor International.

Analitycy doceniają Polskę również za wysoki wskaźnik jakości środowiska prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego (Insurance Bussiness Environment Rating). IBER wynosi dla Polski 59,7 pkt, podczas gdy w innych krajach naszego regionu jest niższy: w Słowenii wskaźnik wynosi 59,4 pkt., na Węgrzech 59,1 pkt., a w Rosji 58,3 pkt. Z ocenianych sąsiadów nieznacznie lepsza jest Słowacja (59,8 pkt.).

Analitycy Business Monitor International prognozują, że w ciągu pięciu lat polskie towarzystwa majątkowe osiągną 70% wzrost przychodów. Stanie się tak dzięki m.in. stabilnemu wzrostowi gospodarczemu Polski. Niższy, bo ok.9% wzrost przychodów, mogą uzyskać firmy oferujące ubezpieczenia na życie.

Mogą Cię również zainteresować