A mama mówiła… Źródła informacji o suplementach diety

przez Katarzyna Wagner
484 odsłony

Informacje o suplementach diety Polacy najczęściej uzyskują u farmaceuty w aptece lub u lekarza, natomiast źródła takie jak rodzina i znajomi, publikacje oraz informacje reklamowe są wymieniane rzadziej.

 

Jeśli chodzi o źródła pozyskiwania informacji na temat suplementów diety przez Polaków, wyraźne różnice zarysowują się przy analizie odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Panie znacznie częściej niż panowie opierają się na poradzie farmaceuty (odpowiednio: 62% i 40% wskazań); chętniej czerpią również informacje z przekazów reklamowych (reklamy w telewizji i prasie 33% i 23%; ulotki i reklamy w aptekach 26% i 15%). Z kolei mężczyźni częściej zgłaszają się po porady do swoich bliskich: rodziny (39% i 27%) oraz znajomych i przyjaciół (28% i 22%).

Osoby w wieku powyżej 45 lat przy zdobywaniu wiedzy o suplementach diety korzystają przede wszystkim z informacji uzyskanych od lekarza (61%), farmaceuty (56%) oraz bliskich krewnych (35%). Młodsi respondenci w szerszym zakresie korzystają z różnych źródeł informacji, polegając co prawda w dalszym ciągu przede wszystkim na farmaceucie (54%), ale na następnych miejscach znajdują się: lekarz, reklamy (po 33%), znajomi i przyjaciele (28%), najbliżsi krewni (27%), artykuły w prasie (25%) oraz ulotki i reklamy w aptekach (24%). Porównanie grup wiekowych pozwala również na stwierdzenie, że osoby młodsze częściej niż starsze sięgają po książki (15% i 5%).

Mogą Cię również zainteresować