Aż 78% młodych kobiet myśli o własnej firmie

przez Witold Wolny

Czy kobiety są bardziej przedsiębiorcze niż mężczyźni? Z badań wynika, że już niedługo mogą zdominować biznes. Potwierdza to najnowszy raport dotyczący przedsiębiorczości osób z generacji Z (urodzonych po 1990 roku), przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Dane są jednoznaczne – niemal cztery na pięć młodych kobiet chce założyć własną firmę. W przypadku mężczyzn wynik jest znacznie słabszy.

Kobiety coraz częściej zakładają własne firmy. Z danych GUS wynika, że w 2012 roku utworzyły ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce (a na przykład w Niemczech w 2013 roku już 43% wszystkich nowych przedsięwzięć). Najnowszy raport Akademii Liderów, oparty na badaniach wśród osób z generacji Z (urodzonych po 1990 roku) pokazuje, że wśród młodych kobiet ta tendencja jest jeszcze silniejsza. Już 78% z nich chce założyć własną firmę. Wśród młodych mężczyzn to tylko 57%.

– Są też różnice w postrzeganiu przedsiębiorczości. Jako przydatne cechy kobiety wymieniały najczęściej zaradność, odwagę i samozaparcie, a mężczyźni dokładność, punktualność i skłonność do podejmowania ryzyka – mówi Bogusław Feder, założyciel Fundacji Akademia Liderów, ekspert w zakresie przywództwa, zarządzania i rozwoju przedsiębiorczości.

Kobiety lubią wyzwania

Dlaczego perspektywa prowadzenia własnej firmy tak pociąga młode kobiety? Wszyscy młodzi liczą, że uzyskają w ten sposób wyższe dochody i zdobędą zawodową niezależność. Jednak kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały również możliwość podejmowania wyzwań. Zauważmy, że w biznesie DS/MLM znaczna większość wśród osób reprezentujących ten system to kobiety (ok. 80%). – To także szansa na realizację własnych zainteresowań. Kobiety są bardzo kreatywne i potrafią wykorzystać ciekawe nisze rynkowe, związane z modą czy zdrową żywnością. Poza tym łączą wiedzę biznesową i społeczną. To dodatkowy atut – mówi Monika Gołębieska, założycielka własnej firmy.

Raport Akademii Liderów pokazuje jeszcze jedną istotną różnicę między kobietami a mężczyznami w podejściu do biznesu. W kontekście barier w prowadzeniu firmy brak środków finansowych wskazało 36% mężczyzn i 25% kobiet, natomiast brak wiedzy to przeszkoda w tym aby osiągnąć sukces dla 27% kobiet i tylko 15% mężczyzn. Kobiety przykładają większą wagę do kompetencji. – Stają się także coraz bardziej pewne siebie. Do tej pory brakowało im tylko tego. Pod niektórymi względami są nawet lepiej przygotowane do prowadzenia firmy niż mężczyźni. Na przykład działają z większą świadomością ryzyka, co na dłuższą metę jest korzystne – dodaje Bogusław Feder.  

Są w tym lepsze?

Czy można stwierdzić, kto lepiej radzi sobie w biznesie? Różne badania pokazują, że na przykład w roli top menadżerów kobiety sprawdzają się często lepiej niż mężczyźni. Z raportu McKinsey Global Institute „Women Matter” (badania przeprowadzone w latach 2007-2010 w firmach europejskich) wynika, że najbardziej efektywnie działają te organizacje, w których kobiety zajmują najwięcej kierowniczych stanowisk. Dlaczego? Decydują o tym wyższe kompetencje społeczne i komunikacyjne kobiet, a także ich zdolności organizacyjne i myślenie długoterminowe.

W Tajlandii niemal co drugi przedsiębiorca to kobieta. Sektor sprzedaż bezpośrednia i network marketing również jest w Azji zdominowany przez płeć piękną. Ogółem to jednak nadal wyjątek. Na całym świecie wśród osób prowadzących firmy zdecydowanie więcej jest mężczyzn. Z danych Eurostatu wynika, że w 2009 roku stanowili oni 69% wszystkich przedsiębiorców w krajach UE. A jak wygląda przedsiębiorczość kobiet w Polsce? Te same dane pokazują, że stanowią one ponad 30% osób zarabiających pieniądze w oparciu o własną działalność gospodarczą – więcej niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Czechach (w każdym z tych krajów poniżej 30%).

W ciągu najbliższych kilku lat mężczyźni przestaną stanowić większość przedsiębiorców w Polsce i w wielu innych krajach. Jednak nie będzie to tylko statystyczna zmiana. Wiele wskazuje na to, że jeśli kobiety biorą się za biznes to są do tego lepiej przygotowane niż mężczyźni.

Fundacja Akademia Liderów to organizacja pożytku publicznego. Upowszechnia wiedzę o przedsiębiorczości realizując projekty edukacyjne skierowane do młodych osób, pomaga mikro firmom, m.in. poprzez bezpłatny serwis Mikroporady.pl, analizuje zmiany społeczne, a w czasie debat i spotkań z przedstawicielami władz promuje zmiany legislacyjne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Cele realizuje dzięki środkom z 1%.

Mogą Cię również zainteresować