Biznes MLM pomaga czyli dotacje o wartości 2,4 miliona dolarów

przez Maciej Maciejewski
429 odsłony

Fundacja Mary Kay Ash ogłosiła przekazanie 2,4 miliona dolarów na badania dotyczące raka i specjalne dotacje dla schronisk opiekujących się ofiarami przemocy domowej. W ten sposób założona w 1996 roku komórka realizuje swoją podwójną misję: walkę z nowotworami dotykającymi kobiety oraz położenie kresu przemocy domowej.

W tym roku Fundacja Mary Kay Ash przyznała 60 schroniskom dla ofiar przemocy domowej dotacje w wysokości 20 000 dolarów na łączną kwotę 1,2 miliona dolarów. Dotacje te pomagają finansować prace ratujące życie poprzez m.in. programy, usługi, modernizację obiektów, pokrycie rosnących kosztów operacyjnych, pomoc prawną czy doradztwo.

Ponadto fundacja przyznała 12 grantów na badania dotyczące raka na łączną kwotę 1,2 miliona dolarów. Naukowcy z najlepszych, akredytowanych uniwersytetów i instytutów otrzymali granty w wysokości 100 000 dolarów na dalsze badania nad nowotworami dotykającymi głównie kobiety.

Przez ponad dwie dekady Fundacja Mary Kay Ash przekazała ponad 92 miliony dolarów schroniskom dla kobiet i podmiotom świadczącym usługi w zakresie przemocy domowej, a także programom badań nad rakiem i celom bezpośrednio powiązanym z tym zagadnieniem.

Michael Lunceford, prezes zarządu fundacji, powiedział: – Od ponad 25 lat Fundacja Mary Kay Ash niezachwianie realizuje swoją misję polegającą na wspieraniu badaczy, poszukujących lekarstw na nowotwory dotykające kobiety i zapewnianiu środków ratujących życie ofiarom przemocy domowej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie specjalistom i ich usługodawcom tego, czego potrzebują, aby stworzyć lepszy świat dla kobiet – taki, w którym będą one bezpieczne i zdrowe. Dotacje te to tylko jeden ze sposobów, w jaki kontynuujemy naszą misję poprawiania życia kobiet na całym świecie.

Mogą Cię również zainteresować