Konkuperacja. Dlaczego konkurencyjnym firmom opłaca się współpracować?

przez Maciej Maciejewski
524 odsłony

Wielu firmom trudno sobie wyobrazić dzielenie się informacjami na temat stosowanych technologii czy wprost współpracę z konkurencją. Działanie w izolacji sprawdza się jednak coraz gorzej. Rosnąca presja konkurencyjna wynikająca z globalizacji, krótsze cykle życia produktów i większy nacisk na nowe rozwiązania sprawiają, że konieczna staje się optymalizacja i działania innowacyjne.

Taką możliwość daje tzw. gospodarka platformowa. W Polsce niska gotowość firm do współpracy z konkurencją wciąż stanowi pewną barierę dla rozwoju tego modelu. W branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy wydaje się to wręcz nie do pomyślenia. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z faktu, że działanie w ramach jednego ekosystemu może przynieść wiele korzyści. Bardzo wiele.

Czy konkurencyjne firmy mogą współpracować?

Wiele firm nie posiada środków finansowych ani specjalistycznej wiedzy potrzebnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Automatycznie pojawia się więc potrzeba łączenia sił z innymi dostawcami, partnerami czy nawet konkurencyjnymi spółkami, aby móc minimalizować ryzyko biznesowe. To tzw. konkuperacja (ang. coopetition) czyli współpraca między konkurentami. Nie jest ona jednak bezinteresowna. Wynika ze świadomości, że w dłuższej perspektywie czasu udział w rynku można zdobyć i utrzymać tylko wtedy, gdy firmy przełamują schematy.

Konkuperacja zakłada ścisłą współpracę z założeniem, że w pewnych obszarach firmy mogą konkurować, ale w innych działać wspólnie. To nowy standard, który wymusza bardziej otwarty sposób myślenia i skupienie się na wspólnych celach i korzyściach.

Gospodarka platformowa – od konsumentów do biznesu

Gospodarka platformowa to model biznesowy, w którym platformy pełnią rolę pośredników pomiędzy dostawcami i odbiorcami określonych dóbr. W życiu prywatnym takie rozwiązanie szybko się przyjęło. Internetowi dostawcy zakupów, rezerwacji hotelowych czy innych usług są dziś oczywistą częścią codziennego życia. Można więc przewidywać, że tego typu model będzie coraz popularniejszy również w sektorze B2B. A być może nawet zastanowią się nad tym przedstawiciele spółek DS/MLM?

Branża motoryzacyjna wzorem do naśladowania

Dobrym przykładem konkuperacji jest przemysł motoryzacyjny. Mało która branża przeszła w ostatnich latach tak głęboką transformację. Pojazdy są coraz bardziej autonomiczne, rośnie popularność mobilności jako usługi. Firmy muszą uważać, by nie zostały sprowadzone wyłącznie do roli „producentów blach”. Cała branża stawia więc na podwyższanie kompetencji IT oraz na współpracę. Biznes łączy siły, aby stworzyć ekosystemy, które odwzorowują cały łańcuch wartości w branży motoryzacyjnej. Przedstawiciele tego sektora dostrzegli, że współpraca w zakresie cech nieróżnicujących prowadzi do większej konkurencyjności w obszarze cech zróżnicowanych. Ogranicza to konieczność wysokich inwestycji w technologie, które nie są częścią kluczowej działalności. Dzięki temu twórcy oprogramowania, których nadal brakuje na rynku, mogą skupić się na aspektach różnicujących w rywalizacji o klienta.

Efekt sieci – gospodarka platformowa w Polsce

W Polsce dynamiczny rozwój platform w sektorze usług (związanych z edukacją, opieką zdrowotną czy transportem) jest napędzany przez tzw. efekt sieci. Im więcej użytkowników korzysta z platformy, tym cenniejsze stają się dla odbiorców świadczone przez nią usługi. Konsumenci mają dostęp do coraz szerszego wyboru ofert.

Aby udoskonalić platformy, firmy wykorzystują technologie takie jak sztuczna inteligencja, loT czy big data.  Rozwój platform coraz bardziej obejmuje również sektor B2B. Umożliwia przedsiębiorstwom szybsze i łatwiejsze budowanie relacji biznesowych.

Gospodarka platformowa a ekologia

Gospodarka platformowa jest nie tylko bardziej ekonomiczna, ale również ekologiczna. W dobie rosnącego zanieczyszczenia środowiska, niedoboru surowców i presji regulacyjnej, dzięki współpracy między firmami można oszczędzać cenne zasoby. Jest to więc klucz do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Autorka materiału jest liderem biznesu z ponad 10 letnim doświadczeniem w sprzedaży dla globalnych przedsiębiorstw, korporacji i firm średniej wielkości. Mając doświadczenie przywódcze na poziomie zarządu w zarządzaniu ogólnym, sprzedaży, zarządzaniu łańcuchem dostaw, opracowała strategię, rekrutowała i budowała odnoszące sukcesy zespoły. Może się pochwalić wieloma utrzymanymi budżetami, kontrolowanymi P&L, określonymi modelami handlowymi, wprowadzonymi nowymi produktami na kilka rynków. Wyznacza cele sprzedażowe i wspiera zespoły w ich realizacji. Przyczynia się do wzrostu przychodów i szybkiego wzrostu zysków. Wdraża zmiany i stabilizuje nowe struktury.

Mogą Cię również zainteresować