Mary Kay wspiera nowy zestaw standardów prawnych dotyczących równości płci

przez Maciej Maciejewski

Od 2021 roku network marketingowa firma Mary Kay współpracuje z Equal Rights Trust (ERT) – organizacją, której misją jest wspieranie równości na całym świecie. Co ciekawe, w ramach tej kooperacji spółka pomaga specjalistom pracować nad najnowszymi technologiami, w tym związanymi ze sztuczną inteligencją (AI).

źródło: Pixabay

O co chodzi? Mowa o nowych badaniach, skupiających się na zrozumieniu i rozwiązaniu problemu dyskryminujących skutków sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływu na równość płci, a także opracowaniu nowego „podejścia do równości od samego początku”. 

– W naszej firmie zdajemy sobie sprawę z głębokiego wpływu sztucznej inteligencji na kształtowanie przyszłości biznesu i społeczeństwa – powiedziała Melinda Foster Sellers, dyrektor ds. kadr w Mary Kay. Jej zdaniem szeroko zakrojona współpraca z Equal Rights Trust podkreśla zaangażowanie spółki w zapewnienie, że postęp technologiczny, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji, będzie sprzyjał równości płci. 

– Wpływ zasad  równości od samego początku na algorytmiczne podejmowanie decyzji  miał już charakter transformacyjny dla kluczowych interesariuszy zajmujących się sztuczną inteligencją i odzwierciedla nasze zaangażowanie w pomoc tworzenia włączającej gospodarki cyfrowej, w której kobiety przedsiębiorcy mogą odnosić sukces bez uprzedzeń i barier. To partnerstwo odzwierciedla naszą trwałą misję wzmacniania pozycji kobiet i promowania równości w każdej sferze – dodała Melinda Foster Sellers.

Mogą Cię również zainteresować