„Przyszłość w Twoich rękach” Nowy projekt PSSB

przez Katarzyna Wagner
525 odsłony

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był miejscem pierwszej odsłony Programu Wspierania Przedsiębiorczości Studentów, zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Program skierowany jest do ludzi młodych, otwartych na świat, wykazujących odwagę, by podejmować ryzyko i samodzielnie kształtować swą przyszłość zawodową. Prócz edukacyjnego wsparcia aktywności gospodarczej studentów, celem programu jest promowanie mikroprzedsiębiorczości, czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez małe, najczęściej jednoosobowe firmy. W polskich realiach potencjał tego sektora, generującego istotną część dochodów w wielu rejonach Europy i w USA, nadal pozostaje niewykorzystany.

Poznań na start

W Poznaniu działania odbyły się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Mariana Gorynii, przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Rozwoju i Stymulowania Przedsiębiorczości „Target”.
W ramach przedsięwzięcia 5 maja br. odbył się tam wykład pod tytułem „Nie mam gotówki. Otwieram sklep. Studium systemów e-business dla mikroprzedsiębiorców”, który wygłosił Marek Sodolski – dyrektor naczelny Amway Polska. Uzupełnieniem wykładu było szkolenie pod tytułem „Indywidualność i charyzma przedsiębiorcy. Warsztat umiejętności”.

Bariery

Prowadzenie działalności gospodarczej w polskich realiach jest narażone na wiele barier biurokratycznych. W ich pokonywaniu największym sprzymierzeńcem młodego przedsiębiorcy jest wiedza, jaką przez lata zdobyli ci, którym udało się osiągnąć dobrą pozycję zawodową. Program ma zatem dotyczyć zarówno przepisów sterujących życiem gospodarczym, pułapek i trudności, jakie będą musieli pokonać adepci biznesu, jak i „miękkich” umiejętności zarządczych, interpersonalnych, komunikacyjnych czy też dyspozycji osobowościowych.

Inicjatywę wykształconych, dynamicznych, pełnych ambicji młodych ludzi – absolwentów bądź studentów – nierzadko hamuje brak doświadczenia biznesowego. Program Wspierania Przedsiębiorczości studentów pokaże doświadczenia konkretnych osób, które obecnie zarządzają dużymi korporacjami w kraju i za granicą. Przedstawi je wraz z drogą, jaka doprowadziła menedżerów do obecnej pozycji – poprzez ciężką pracę, walkę z przeciwnościami, pierwsze sukcesy i porażki, aż do spektakularnych sukcesów i spełnienia zawodowego.

„Przyszłość w Twoich rękach”

Hasło „Przyszłość w Twoich rękach” jest wyrazem nowoczesnego, otwartego myślenia o społeczeństwie obywatelskim – aktywnym, odpowiedzialnym, pełnym inicjatyw i pozytywnej energii. Wyraża potrzebę podmiotowości – i osiągnięć dostrzegalnych w mikroskali konkretnego młodego przedsiębiorcy, istotnych jednak także w szerszym spojrzeniu. Mikroprzedsiębiorczość i aktywność gospodarcza młodego pokolenia dostarczają bowiem krajowej gospodarce zarówno „świeżej krwi” w postaci inspiracji i zastrzyku energii, jak i w efekcie wymiernych korzyści we wzroście PKB i powstaniu nowych miejsc pracy.

Pierwsza część programu – to szkolenie w formie wykładu jednego z dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami skupionymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej. Część druga – to warsztaty odbywające się pod okiem profesjonalnego trenera. Program prowadzony jest pilotażowo w kilku ośrodkach akademickich pod patronatem władz uczelnianych, we współpracy z organizacjami studenckimi. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Elementem programu jest również platforma internetowa www.pssb.pl/pwps
na której znaleźć można podstawowe informacje potrzebne do uruchomienia działalności gospodarczej.

(Katarzyna Wagner, źródło: PSSB)

Mogą Cię również zainteresować