Pilotażowy projekt Mary Kay w Chinach pomaga złagodzić ubóstwo

przez Maciej Maciejewski

W 2017 roku network marketingowy koncern Mary Kay rozpoczął wspólnie z UNDP China, China Women’s Development Foundation, China International Centre for Economic and Technical Exchanges, Federacją Kobiet Prowincji Yunnan i rządem hrabstwa Yongren specjalny project pod nazwą “SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development”. O co chodzi?

Dzięki temu przedsięwzięciu poruszająca się w systemie MLM kosmetyczna firma Mary Kay mogła pracować nad poprawą życia kobiet wiejskich uznając, że jest to klucz do walki z ubóstwem.

Za pomocą specjalnych akcji projekt „zajął się strukturalnymi barierami w uczestnictwie kobiet na rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie ochrony socjalnej i tworzenie „zielonych możliwości” związanych z przedsiębiorczością. Wszystko poprzez ekoturystykę w połączeniu z wysiłkami na rzecz wzmocnienia przywództwa kobiet w różnych społecznościach”.

– Skoncentrowane na kobietach podejście, polegające na zapewnianiu możliwości przedsiębiorczości mieszkankom wsi, okazało się przełomowe. Kiedy kobiety zaczęły uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i w konsekwencji zyskały status w swoich społecznościach, skorzystała na tym cała wioska – powiedziała Wendy Wang, prezydent Mary Kay w regionie Azji i Pacyfiku.

Faza 1 projektu, która miała miejsce w latach 2017-2021, zaowocowała znaczącymi osiągnięciami, w tym:

  • Odsetek mieszkańców wsi Waipula żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa spadł z 28% w 2017 roku do 0% w roku 2020,
  • 60 gospodarstw domowych i 193 osoby zostały wyciągnięte z ubóstwa do 2020 roku,
  • 210 sezonowych pracowników migrujących i 120 długoterminowych pracowników migrujących, z których większość to kobiety, mogło wrócić do domu, aby znaleźć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą,
  • 607 miejscowych kobiet znalazło zatrudnienie i podniosło swoje dochody,
  • Niektóre kobiety były w stanie wyłonić się jako liderki społeczności i przyjąć role jako członkinie wiejskiej komitywy.

– Ten projekt pokazuje, jak potężnym narzędziem w rozwiązywaniu problemu różnic dochodowych między mężczyznami i kobietami w walce z ubóstwem na obszarach wiejskich może być przedsiębiorczość – komentuje Beate Trankmann, przedstawicielka UNDP w Chinach. – Kobiety zdobyły odpowiednie umiejętności i zasoby, aby wykorzystać swoje dziedzictwo kulturowe, zbudowały dla siebie solidne podstawy ekonomiczne i stały się liderami w swoich społecznościach, torując drogę przyszłym pokoleniom – dodała.

Faza 2 projektu, która zakończy się w 2024 roku, ma na celu jeszcze większe przyspieszenie i wzmocnienie przedsiębiorczości oraz zwiększenie dochodów wśród kobiet, promowanie różnorodności i integracji oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez promowanie wiosek zrównoważonych.

Mogą Cię również zainteresować