V Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej za nami

przez Barbara Gaci

17 października 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się V Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: „Sprzedaż bezpośrednia 2.0”. „Network Magazyn” był patronem medialnym tego przedsięwzięcia.

ee

Głównym mówcą dnia był prof. Piotr Płoszajski, kierownik katedry teorii zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2016.

Tematem przewodnim konferencji był rozwój branży sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego w dobie nowych technologii i zmian w podejściu do konkurencyjności, czyli od konkurowania produktem do konkurowania „przeżyciem” oraz wpływ tych czynników na rynek pracy.

– Nie ma na sali osoby, która nie miała by przy sobie telefonu komórkowego. Chcemy być na bieżąco z informacjami, nowe technologie nam na to pozwalają. Także nasza branża, chcąc iść zgodnie z trendami wykorzystuje nowe technologie. Jednak nie należy zapominać, że specyfiką i największą wartością sprzedaży bezpośredniej są wbudowane w nasze DNA relacje międzyludzkiepowiedziała otwierając konferencję Ewa Kudlińska-Pyrz, przewodnicząca zarządu PSSB.

Profesor Piotr Płoszajski, mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju technologii i jej wpływie na działalność przedsiębiorstw, zwrócił uwagę na fakt, że wchodzimy w świat konwergencji sektorów, strategii i modeli biznesowych, rosnącej kooperacji, modularnych i hiperpołączonych obiektów – „lego-technologii”, w którym wszyscy grają o wszystko. Podkreślił jednocześnie, że dzisiejsza gospodarka staje się gospodarką społeczną, która koncentruje się na współpracy w kolektywnym tworzeniu wartości dla klienta.

– Klienci w rozwiniętych gospodarkach tworzą sobie „ekosystemy usługowe”, czyli przystępują do klanu, aby obniżyć niepewność. Nowa gospodarka rozpoczyna się wprawdzie od wolnego rynku i technologii, ale kończy się na wartościach. Dzisiaj najważniejsze w biznesie nie jest co sprzedajemy, ale jak sprzedajmy – powiedział prof. Piotr Płoszajski podczas swojej prelekcji na V PDSB.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, że najważniejsze w biznesie jest budowanie bezpośredniego, wiarygodnego kontaktu na linii klient – sprzedawca/przedsiębiorca oraz, że relacje i wiarygodność są kluczem do sukcesu firm.

Panel dyskusyjny „Nowe technologie szansą czy zagrożeniem dla branży sprzedaży bezpośredniej” z udziałem prof. Piotra Płoszajskiego,  Joanny Kowal z Google for Work, Marka Sodolskiego – wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży i marketingu w firmie e-point, Andrzeja Iwana – digital managera w Avon Cosmetics Polska, Natalii Hatalskiej – analityka trendów oraz Anny Leszczyńskiej – prezes firmy More&Better, skupił się na wpływie nowych technologii na budowanie relacji w przyszłości oraz ich znaczeniu dla rynku pracy.

Rozpoczynając dyskusję prof. Płoszajski wskazał na szanse dla sprzedaży bezpośredniej. – Wchodzimy w taką epokę, kiedy musimy wrócić do wartości. W momencie, gdy zanika podział sprzedaży na normalną i internetową, sprzedaż bezpośrednia jest w stanie zaoferować klientom coś więcej – powiedział. Tym „czymś więcej” jego zdaniem są bezpośrednie kontakty na linii konsultant-klient. W dyskusji wyraźnie podkreślono, że rozwój branży DS/MLM zależy od wdrażania nowoczesnych technologii do procesu sprzedaży, ale udział konsultantów jest niezbędny. Jeden z obecnych na sali praktyków sprzedaży bezpośredniej stwierdził wprost: – Dla nas nowe technologie są szansą pod warunkiem, że pozwolą nam na odczytanie potrzeb klientów, a na końcu będzie uścisk dłoni z kupującym.

Pytaniem, które pojawiało się kilkakrotnie podczas panelu, było „czy technologie zastąpią nam bezpośredni kontakt?” Wszyscy uczestnicy byli raczej zgodni, że nowe technologie powinny służyć tworzeniu i budowaniu relacji, a nie je zastępować – szczególnie w sprzedaży bezpośredniej i network marketingu.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody osobom, które – zdaniem PSSB, miały największy wpływ na promocję branży w minionym roku. Statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2016 otrzymały: dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Anita Błaszczak, dziennikarka ekonomiczna z dziennika „Rzeczpospolita”. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 120 osób. 

Mogą Cię również zainteresować