Czy firma Tupperware podniesie się z kolan? Krótka dygresja o planie naprawczym spółki

przez Maciej Maciejewski

O finansowych problemach tego biznesu pisaliśmy równy rok temu. „Działający od 1951 roku w ponad 100 krajach świata gigant branży DS/MLM leci po barierce ostro w dół. Po stromej, bardzo pochyłej barierce. Na łeb na szyję. Tupperware Brands Corporation w drugim kwartale 2020 roku odnotowała sprzedaż na poziomie 397,4 mln dolarów. Niby jest to interesujący wynik finansowy, ale w sumie oznacza prawie 20% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym”.

Tak pialiśmy dokładnie rok temu w artykule zatytułowanym „Tupperware leci na pysk. Matematyki nie oszukasz – księgowość nie kłamie”. Co się wydarzyło w tym biznesie w ciągu roku? Najważniejsze dane finansowe Tupperware za drugi kwartał 2021 roku obejmowały sprzedaż netto w wysokości 464,7 mln dolarów oraz rozwodniony zysk na akcję według zasad GAAP w wysokości 0,67 dolarów. Skorygowany, rozwodniony zysk na akcję wyniósł 0,95 dolarów.

– Dwucyfrowy wzrost sprzedaży odzwierciedla nasze początkowe inwestycje i liczne inicjatywy mające na celu stworzenie długoterminowego, zrównoważonego wzrostu w naszej podstawowej działalności sprzedaży bezpośredniej – powiedział Miguel Fernandez, prezes i dyrektor generalny Tupperware Brands. – Zwiększamy nasze inwestycje w talenty na wszystkich obszarach operacyjnych, cyfrowych, finansowych i przywódczych i tyczy się to naszych wszystkich rynków tak, aby przygotować się na przyszłą ekspansję biznesową w nowych kanałach – dodał CEO.

Jeśli chodzi o sprzedaż pod kątem regionów, to liderem pozytywnego rozwoju firmy Tupperware ze sprzedażą netto w wysokości 155,8 mln dolarów była Ameryka Północna, a następnie Azja i Pacyfik ze sprzedażą netto w wysokości 124,6 mln dolarów.

– Kontynuujemy pomyślne wdrażanie naszego planu naprawczego – powiedziała Sandra Harris, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny w Tupperware Brands. – Wzrost sprzedaży w połączeniu z osiąganiem zysku, który nadal odzwierciedla nasze wysiłki na rzecz korekty i obniżenia zadłużenia oraz poprawy EBITDA, co skutkuje wskaźnikiem dźwigni 2,05 są kolejnymi dowodami na to, że nasz pomysł na wyjście z sytuacji kryzysowej działa – skomentowała Harris.

Mogą Cię również zainteresować