Firma Mary Kay zobowiązała się do działań zapobiegających i eliminujących globalną przemoc ze względu na płeć

przez Maciej Maciejewski
523 odsłony

Firma Mary Kay i fundacja Mary Kay Ash dołączyły do koalicji działań dla równości pokoleń na rzecz przemocy opartej na płci, współkierowanej przez UN Women i Fundusz Powierniczy ONZ na rzecz walki z przemocą wobec kobiet. Ruch ten mobilizuje rządy, organizacje międzynarodowe, filantropijne i sektor prywatny w celu osiągnięcia postępu w wysiłkach na rzecz położenia kresu przemocy ze względu na płeć.

źródło: Pixabay

– Mamy do czynienia z globalnym kryzysem związanym z przemocą ze względu na płeć. Przemoc doświadczana przez kobiety i dziewczęta jest znacznie zaniżona, ale szacuje się, że 1 na 3 kobiety i 1 na 4 nastolatki doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony swojego partnera. Musimy podjąć działania już teraz. Od 2000 roku fundacja Mary Kay Ash przyznała ponad 58 milionów dolarów schroniskom dla ofiar przemocy domowej. Nasze zaangażowanie w Action Coalition on Gender-Based Violence pozwoli nam jeszcze bardziej rozszerzyć tę działalność – powiedział Ryan Rogers, dyrektor ds. inwestycji w Mary Kay Inc. i wiceprezes zarządu Fundacji Mary Kay Ash.

Tylko w 2021 roku działająca w systemie MLM spółka Mary Kay wniosła znaczny wkład do Funduszu Powierniczego ONZ, aby wesprzeć zmieniające życie wielu osób projekty w 68 krajach i terytoriach, które chronią kobiety i dziewczęta. Od 1996 roku fundusz udzielił 198 mln USD wsparcia dla 609 organizacji w 140 krajach świata, które inwestują w innowacyjne i oparte na faktach rozwiązania oparte na społeczeństwie obywatelskim na poziomie krajowym i lokalnym.

– Fundusz Powierniczy ONZ na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet, Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash połączyły siły, aby osiągnąć ambitny cel zrównoważonego rozwoju i położenie kresu przemocy wobec kobiet, poprzez zapewnienie długoterminowego, podstawowego i elastycznego finansowania praw kobiet. Te organizacje na całym świecie, jako pierwsze reagują na przemoc – powiedziała Vesna Jaris, szefowa funduszu powierniczego ONZ na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet. – Ponieważ świat nadal doświadcza licznych i zbiegających się ze sobą kryzysów związanych z rosnącymi wskaźnikami przemocy wobec kobiet, zagrażającymi poszanowaniu ich praw, partnerstwa publiczno-prywatne są ważne jak nigdy dotąd, aby zapewnić trwałe rezultaty w kwestii poprawy warunków życia dla kobiet i dziewcząt na całym świecie – dodała.

Mogą Cię również zainteresować