Firma Nature’s Sunshine Products ogłosiła wzrosty. I to w dobie ogólnoświatowego kryzysu pandemicznego

przez Maciej Maciejewski

Sprzedaż netto network marketingowej firmy Nature’s Sunshine Products w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła o 11% osiągając rekordowy poziom 101,7 mln USD. Sprzedaż netto w całym roku 2020 wzrosła o 6% i ustanowiła nowy rekord firmy, generujący 385,2 mln USD.

Zatem w porównaniu z rokiem 2019 (362,2 mln USD) ten wywodzący się z USA biznes MLM zaliczył bardzo ciekawe wzrosty i to pomimo ogólnoświatowych problemów ekonomiczno-społecznych związanych z kwarantanną i lockdownem. Spółka zajmuje się dystrybucją suplementów diety i propagowaniem zdrowego stylu życia.

– Nasza dynamika utrzymała się w czwartym kwartale 2020 roku i pobiliśmy rekord sprzedaży netto. Dzięki temu sprzedaż w całym roku 2020 jest najwyższa w 48-letniej historii firmy NSP – powiedział Terrence Moorehead, dyrektor generalny w Nature’s Sunshine Products.

– Wszystkie cztery z naszych globalnych jednostek operacyjnych wygenerowały absolutny wzrost, odzwierciedlając utrzymujący się popyt konsumencki w USA i Chinach, a także ciągły sukces naszego nowego modelu biznesowego i odnowionych podstaw terenowych w Europie oraz Ameryce Łacińskiej. Przez cały rok robiliśmy stałe postępy w zakresie naszych pięciu globalnych strategii wzrostu, co pozwoliło nam osiągnąć wzrost sprzedaży netto z roku na rok oraz znaczący wzrost zarówno dochodu netto, jak i skorygowanej EBITDA. Zaangażowanie naszego zespołu na całym świecie pozwoliło nam na dalszą optymalizację naszej platformy pod kątem zrównoważonego, długoterminowego wzrostu do roku 2021 – dodał Moorehead.

W roku 2020 środki pieniężne netto firmy z działalności operacyjnej wyniosły 37,7 mln USD w porównaniu do 8,5 mln USD w roku poprzednim. Na koniec 2020 roku firma posiadała środki pieniężne i ekwiwalenty w wysokości 92,1 mln USD oraz niespłacone zadłużenie w wysokości 3,7 mln USD.

– Nasze rekordowe wyniki finansowe pozwoliły nam również zwrócić znaczną kwotę kapitału naszym akcjonariuszom. Jesteśmy dumni z naszego finansowego sukcesu, pomimo wyzwań gospodarczych i operacyjnych, jakie stwarza pandemia COVID-19. Nasze inicjatywy w zakresie alokacji kapitału będą traktowane priorytetowo w trzech obszarach naszej działalności: przede wszystkim utrzymanie naszej siły i stabilności finansowej, po drugie inwestycje w możliwości stopniowego wzrostu organicznego i/lub strategiczne transakcje fuzji i przejęć, a po trzecie to przyszłe dywidendy lub wykup akcji, jeśli tylko nadarzy się taka okazja – komentuje dyrektor generalny.

Dochód netto NSP według GAAP przypisany akcjonariuszom zwykłym w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 5,9 mln USD, czyli 0,29 USD na rozwodnioną akcję zwykłą. Marża brutto za rok nieznacznie spadła do 73,7% z 74,1% w poprzednim roku, co firma przypisuje wyższym kosztom zaopatrzenia w czasie pandemii oraz wzrostowi promocji darmowych przesyłek, pojedynczych opłat magazynowych i wzrostowi cen w Ameryce Północnej.

– Jestem dumny z postępów, jakie poczyniliśmy w ramach naszych pięciu globalnych strategii rozwoju w 2020 roku oraz z sukcesu, jaki odnieśliśmy dzięki naszym dotychczasowym inicjatywom transformacyjnym – powiedział Moorehead. – Uważamy, że ścieżka rozwoju naszej firmy dopiero się zaczyna i nie możemy się doczekać dalszej maksymalizacji wartości, jaką tworzymy dla naszych klientów, dystrybutorów i akcjonariuszy w nadchodzącym roku.

Mogą Cię również zainteresować